BROWN & BROWN

Home » Wat is een message house?

Wat is een message house?

July 11, 2024

Hoe kun je een message house implementeren in grote complexe organisaties zoals de rijksoverheid en corporates?

In een wereld waar communicatie steeds crucialer wordt, is het van groot belang voor grote complexe organisaties zoals de Rijksoverheid en corporates om hun boodschap consistent en helder over te brengen. Een effectief hulpmiddel hiervoor is het message house. Maar wat is het precies, waarom is het belangrijk, en hoe kun je het implementeren in een organisatie met diverse stakeholders en complexe communicatiebehoeften?

Een message house helpt organisaties om hun kernboodschappen te structureren en te versterken, waardoor alle communicatie-uitingen op één lijn liggen en de doelgroep effectief wordt bereikt. In deze tekst zullen we de kernprincipes van een message house verkennen, de onderdelen ervan uitleggen en praktische tips geven voor de implementatie in grote complexe organisaties. We kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de publieke en private sector, en wat deze sectoren van elkaar kunnen leren op het gebied van strategische communicatie.

Lees verder om te ontdekken hoe je dit kunt inzetten om de communicatie binnen jouw organisatie te verbeteren en een consistente, impactvolle boodschap te verspreiden.

Wat is een message house?

Een message house is een communicatiemodel dat helpt bij het structureren en overbrengen van kernboodschappen. Het bestaat uit een centrale kernboodschap, ondersteund door subboodschappen en bewijsmateriaal. Het model zorgt ervoor dat alle communicatie-uitingen consistent en doelgericht zijn.

Waarom een message house?

Het biedt meerdere voordelen:

 1. Het zorgt ervoor dat alle communicatie-uitingen dezelfde kernboodschap uitdragen.
 2. Helpt complexe informatie op een eenvoudige en begrijpelijke manier te presenteren.
 3. Het versnelt het communicatieproces door een duidelijk kader te bieden voor alle uitingen.
 4. Het verhoogt de geloofwaardigheid door gebruik te maken van feitelijk bewijsmateriaal.

Wat is een kernboodschap?

De kernboodschap is de belangrijkste boodschap die je wilt overbrengen. Het is het centrale idee of de hoofdgedachte die je publiek moet onthouden. In een message house staat de kernboodschap centraal en wordt deze ondersteund door subboodschappen en bewijsvoering.

Wat is een subboodschap?

Een subboodschap is een ondersteunende boodschap die de kernboodschap van een message house verduidelijkt en specificeert. Het helpt om de centrale boodschap verder uit te leggen, te onderbouwen en aan te passen aan verschillende doelgroepen of situaties. Subboodschappen zorgen ervoor dat de kernboodschap breder en dieper wordt begrepen, en ze worden vaak ondersteund door bewijsmateriaal zoals feiten, data, voorbeelden of verhalen.

Onderdelen van een message house

 1. Kernboodschap: de centrale, belangrijkste boodschap.
 2. Subboodschappen: ondersteunende boodschappen die de kernboodschap verduidelijken en specificeren.
 3. Bewijsmateriaal: feiten, data, voorbeelden en verhalen die de kern- en subboodschappen ondersteunen en versterken.

Implementatie in grote complexe organisaties

 1. Betrokkenheid van leidinggevenden: zorg ervoor dat leidinggevenden het belang van ervan begrijpen en ondersteunen.
 2. Zorg ervoor dat het message house wordt geïntegreerd in de communicatieprocessen van werkgroepen; van interne memo’s tot externe persberichten.
 3. Regelmatige herziening en bijwerking zorgt ervoor dat het relevant blijft. Doe dit twee keer per jaar.

Verschillen en overlappingen tussen sectoren

Rijksoverheid

 • Verschillen: Gericht op publieke belangen en maatschappelijke impact; communicatie moet vaak voldoen aan specifieke wettelijke en beleidsmatige kaders.
 • Overlappingen: Net als in de corporate sector is consistentie en duidelijkheid cruciaal.

Corporates

 • Verschillen: Gericht op winstgevendheid en merkidentiteit; meer focus op concurrentievoordeel en marktpositie.
 • Overlappingen: Belang van een sterke kernboodschap en ondersteunende subboodschappen om stakeholders te informeren en beïnvloeden.

Wat kunnen de sectoren van elkaar leren?

 • Rijksoverheid: Kan leren van de corporate sector hoe je merkidentiteit en concurrentievoordelen beter kunt communiceren.
 • Corporates: Kunnen leren van de overheid hoe je publieke belangen en maatschappelijke impact effectief kunt communiceren.

Door de voordelen en toepassingen van een message house te begrijpen en toe te passen, kunnen zowel de Rijksoverheid als corporates hun communicatie versterken en hun doelgroepen effectiever bereiken.

De werkwijze van Brown & Brown voor de implementatie

Bij Brown & Brown begrijpen we dat effectieve communicatie de sleutel is tot het succes van elke organisatie. Onze werkwijze voor het implementeren van een message house en de vertaling ervan naar een optimale website, fotografie, video en strategie is gebaseerd op een gestructureerde aanpak die consistentie en impact waarborgt. Hier is hoe wij te werk gaan:

Stap 1: Identificatie en Analyse

Kernboodschap en doelgroepbepaling
In deze fase werken we nauw samen met uw team om de kernboodschap en subboodschappen te identificeren. We analyseren uw doelgroep en hun behoeften om te zorgen dat de boodschap resoneert.

Stakeholder betrokkenheid
We betrekken alle relevante stakeholders om input en feedback te verzamelen, wat essentieel is voor de creatie van een samenhangend en gedragen message house.

Stap 2: ontwikkeling van het Message House

Structurering van de boodschap
We creëren een overzichtelijk message house met een centrale kernboodschap, ondersteund door duidelijke subboodschappen en bewijsmateriaal. Dit vormt de ruggengraat van al uw communicatie-uitingen.

Verfijnen en valideren
Het message house wordt verfijnd en gevalideerd door middel van feedbackrondes met de stakeholders, waarbij we zorgen voor consistentie en duidelijkheid.

Stap 3: vertaling naar communicatiemiddelen

Website optimalisatie
We vertalen het message house naar uw website door duidelijke en aantrekkelijke content te creëren die de kernboodschappen en subboodschappen weerspiegelt. Dit omvat:

 • Content creatie: schrijven van webteksten die SEO-geoptimaliseerd zijn en aansluiten bij de zoekintenties van uw doelgroep.
 • Structuur en navigatie: ontwerpen van een logische website-structuur die de gebruiker naar de belangrijkste boodschappen leidt.

Fotografie en video
Visuele content is handig voor effectieve communicatie. We ontwikkelen een visuele strategie die de kernboodschappen versterkt:

 • Professionele foto’s die de essentie van uw boodschap vangen en een emotionele connectie met uw publiek creëren.
 • Productie van video’s die verhalen vertellen en complexe boodschappen op een eenvoudige en boeiende manier overbrengen.

Stap 4: integratie en implementatie

Multi-channel Strategie
We ontwikkelen een geïntegreerde communicatiestrategie die uw kernboodschappen via meerdere kanalen verspreidt, waaronder sociale media, nieuwsbrieven en persberichten.

Consistente Uitvoering
We zorgen ervoor dat alle communicatiemiddelen – van website tot sociale media posts – consistent de kernboodschappen en subboodschappen van het message house uitdragen.

Stap 5: evaluatie en optimalisatie

Monitoring en reedback
We monitoren de prestaties van de communicatiestrategie en verzamelen feedback om te zien hoe goed de boodschap overkomt bij de doelgroep.

Aanpassing en verbetering
Op basis van de verzamelde data en feedback passen we de strategie aan om de effectiviteit te maximaliseren en de boodschap voortdurend te optimaliseren.