OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Brown & Brown. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Brown & Brown biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels. waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 1 – VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment service om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. .
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)
Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online via de website beschikbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan terugkeer of uitwisseling alleen volgens ons retourbeleid.
We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die in de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computerscherm van elke kleur nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht op geval van geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, met de enige goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te stoppen. Elke aanbieding voor elk product of service op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat wordt aangeschaft of verkregen door u aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE 
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, in onze eigen goeddunken, limiet of annuleren hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde facturering en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en / of factuuradres / telefoonnummer op het moment dat de bestelling is gedaan. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden dat, in ons exclusieve oordeel, lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en expiratiedata, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u opnemen.

Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u voorzien van toegang tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle hebben of hebben geen controle of invoer.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang hebben tot dergelijke tools “zoals” en “zo beschikbaar” zonder garanties, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeien uit of met betrekking tot uw gebruik van optionele externe hulpmiddelen.
Elk gebruik van u van optionele gereedschappen die via de site wordt aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en het goedkeuren van de voorwaarden waaronder gereedschappen worden verstrekt door de relevante provider van derden (en).
We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderworpen aan deze servicevoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden omvatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor externe materialen of websites of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met alle websites van derden. Controleer het beleid en de praktijken van de derde partijen en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen met betrekking tot producten van derden moeten naar de derde partij worden gericht.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN 
Als u op onze aanvraag bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld vermeldingen) of zonder een verzoek van ons verstuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, al dan online, per e-mail, per post of anderszins (Collectief, ‘Opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment zonder beperking, bewerking, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op alle opmerkingen die u aan ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om compensatie te betalen voor alle opmerkingen; of (3) om opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te bewaken, te bewerken, te bewerken of te verwijderen die we in onze exclusieve discretie bepalen, onwettig, beledigend, bedreigend, farmous, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of overtreden van het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht op een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendommen recht hebben. U stemt er verder mee eens dat uw opmerkingen niet farmous of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders dan uzelf bent of anderszins misleidt of derden met betrekking tot de oorsprong van alle opmerkingen. U bent alleen verantwoordelijk voor opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid aan voor alle opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE 
Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES 
Af en toe kunnen er informatie over onze site zijn op onze site of in de service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te corrigeren en om informatie te wijzigen of op te wekken of de bestellingen te annuleren, indien informatie in de service of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wordt onnauwkeurig (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .
We ondernemen geen verplichting om informatie in de service of op een gerelateerde website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wetgeving, te wijzigen of te verduidelijken. Geen opgegeven update of vernieuwingsdatum die wordt toegepast in de service of op een gerelateerde website, moet worden ondernomen om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, bent u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen om te presteren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om elke internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om te schenden op of overtreden van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruik, belediging, schade, belediging, laster, deruit, intimidatie of discrimineren op basis van gender, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of een ander type schadelijke code te uploaden of te verzenden of op welke manier dan ook of kan worden gebruikt die van invloed is op de functionaliteit of de werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of internet; (H) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) om te spammen, Phish, Pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schraap; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen om een ​​van de verboden gebruik te schenden.

SECTIE 13 – DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij is.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U bent er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van of onvermogen om te gebruiken, de service op uw enige risico is. De service en alle producten en diensten die aan u zijn afgeleverd via de Service zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld), verstrekt ‘zoals’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige weergave, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of Impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Brown & Brown, onze directeuren, officieren, medewerkers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk zijn voor eventuele verwonding, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, straffen, speciaal of gevolgschade van welke aard dan ook, zonder beperking verloren winst, verloren omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of vergelijkbare schadevergoeding, op basis van contract, daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, ontstaan Uit uw gebruik van een van de dienst of alle producten die via de Service wordt verkregen, of voor elke andere claim die op enig belang is voor uw gebruik van de service of elk product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in alle inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of een inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VRIJWARING
U stemt ermee in om onschadelijke Brown & Brown en onze ouder, dochterondernemingen, partners, partners, officieren, bestuurders, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, onschadelijk te maken, Met inbegrip van redelijke advocaten ‘vergoedingen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden is vastgesteld die onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, is een dergelijke bepaling desalniettemin ten volle toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te worden afgesneden uit deze voorwaarden Service, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van eventuele resterende bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING 
De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn gemaakt, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat zij beëindigd door u of ons. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u ophoudt met behulp van onze site.
Indien in ons enige oordeel dat u faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan enige term of verstrekking van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen en inclusief de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kunnen u toegang geven tot onze diensten (of een deel daarvan).

SECTIE 17 – VOLLEDIGEE OVEREENKOMST 
Het falen van ons om een ​​recht of het verstrekken van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, is geen afstand van dergelijk recht of voorziening.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleid of bedrijfsregels die door ons op deze site worden gepost of met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst, vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , hetzij mondeling of geschreven, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Alle dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden worden niet geïnterpreteerd tegen de opstelfeest.

SECTIE 18 – WETGEVING
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u aanbieden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN SERVICE
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor, naar onze excretie, om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt de acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS
Vragen over de servicevoorwaarden moeten naar ons worden verzonden op hello@brown-brown.nl.