BROWN & BROWN

Home » Ismail Meral’s unieke benadering van branding in de zorgsector

Ismail Meral’s unieke benadering van branding in de zorgsector

July 10, 2024

Ismail Meral (45), oprichter en directeur van het Maatschappelijk OndersteuningsBureau (MOB) sinds 2004, heeft de Rotterdamse zorgsector de afgelopen twintig jaar zien veranderen. Zijn verhaal begint in Istanboel, waar hij opgroeide voordat hij op twintigjarige leeftijd naar Rotterdam verhuisde. Hier, in deze Nederlandse havenstad, vond hij zijn roeping: hulpverlening toegankelijker maken voor mensen met een migratieachtergrond.

Met een vastberaden visie richtte hij MOB op, een organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare burgers. Onder zijn leiding is MOB uitgegroeid tot een zorgorganisatie met bijna 800 medewerkers en 17 zorg-loketten, die in totaal 3500 cliënten bedienen in regio’s zoals Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden. De kracht van MOB ligt in de persoonsgerichte zorg van zowel het personeel als de cliënten, wat zorgt voor een laagdrempelige en inclusieve dienstverlening.

MOB was een nieuwe start voor Ismail. Tijdens zijn studie werkte hij als projectmedewerker bij een stichting. Daar ontmoette hij verschillende doelgroepen die hij nu ook bij MOB helpt. Zijn doel is om mensen met verschillende culturen te dienen, volgens hun wensen en behoeften. Ismail ziet zichzelf nog steeds als die jonge medewerker die dingen mogelijk maakt voor mensen die hulp nodig hebben. Dat hij nu directeur is, verandert zijn ideaal niet. MOB heeft hem geleerd dat je overal je eigen plek kunt creëren, in welke samenleving dan ook.

Ismail’s innovatieve aanpak en optimistische houding hebben hem geholpen om elke uitdaging om te zetten in een kans, niet alleen voor zijn team en de stad Rotterdam, maar ook voor de bredere samenleving. Zijn ambitie gaat verder dan het heden. Hij wil zichzelf als zorgprofessional overbodig maken. Dit toont zijn streven naar duurzame veranderingen en empowerment. Zo kan hij omgaan met verveling en geniet hij van een beloning op de lange termijn. Hij wil dat zijn community een voorbeeld wordt voor anderen.

Ismail Meral’s zit tegenover een collega
Ismail Meral’s unieke benadering van branding in de zorgsector

Nieuwe naam, nieuwe kansen 

MOB, Internos en JIJ gaan verder als MIJ. De nieuwe naam werd in mei 2024 gelanceerd. Voor Ismail is deze naamsverandering meer dan een strategische zet; het weerspiegelt zijn innerlijke drijfveer. “De naamsverandering is meer dan een strategische zet; het is een weerspiegeling van mijn innerlijke drijfveer,” legt Ismail uit. Hij gelooft dat een sterke, samenhangende naam helpt om de kernwaarden van de organisatie duidelijk over te brengen. MIJ staat voor een nieuwe fase waarin de focus ligt op meer bewustzijn over de keuzes die gemaakt moeten worden om impact te vergroten, zodat wij met z’n allen meer bereiken als community. Ismail gaat dieper in op deze focus.

De zorg vraagt om echte keuzes. Het gaat om zorg inzetten die nodig is en duidelijke afspraken maken. Hierbij zijn we bewust van de behoeften van de cliënt en de veranderingen in de samenleving. Ons doel: Een bewuste organisatie waar cliënten en medewerkers zich veilig, vertrouwd en welkom voelen.

Wanneer wij echte keuzes maken, vergroten wij onze impact. Door onze inspanningen meetbaar te maken, weten we waar we het verschil maken en waar het beter kan. Alleen dan kunnen we met beperkte middelen goede zorg leveren voor zoveel mogelijk mensen. Ons doel: Een operationeel excellente organisatie die meetbaar betere zorg levert.

De zorg is van ons allemaal. Met cliënten, collega’s en maatschappelijke partners kunnen we meer bereiken dan alleen. Ons doel: Een zorgcommunity waarmee we samen de uitdagingen in de zorg aangaan.

De naamsverandering naar MIJ symboliseert deze toewijding en benadrukt de kernwaarden van de organisatie. Ismail Meral’s visie op branding en zorg richt zich op bewust keuzes maken, het vergroten van impact en het versterken van de gemeenschap. Hierdoor bouwt hij een organisatie die niet alleen innoveert, maar ook duurzaam groeit en echt verschil maakt in de samenleving.

Ismail’s passie voor toegankelijkheid en diversiteit vormt de basis van deze verandering. Door de krachten van MOB, Internos en JIJ te bundelen, wil hij een organisatie creëren die nog beter in staat is om de meest kwetsbare groepen te bereiken en te ondersteunen.

“Deze nieuwe naam symboliseert onze toewijding aan de gemeenschap,” zegt hij. Met MIJ wil Ismail laten zien dat de organisatie zich voortdurend aanpast en groeit om beter aan de behoeften van hun cliënten te voldoen. De naamsverandering markeert een nieuw hoofdstuk in hun missie om zorg toegankelijker en inclusiever te maken. 

Ismail Meral’s staat mijn collega directeur in de lift
Ismail Meral en zijn collega directeur dragen de nieuwe MIJ hoodies.

Strategische branding

Ismail Meral creëert binnen MIJ een leeromgeving waar medewerkers gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen en te reflecteren. “Dit is de enige weg om vooruit te komen,” legt hij uit. Zijn visie is dat persoonlijke en professionele groei van medewerkers direct bijdraagt aan het succes van de organisatie. Bij MIJ krijgen medewerkers de vrijheid om invloed uit te oefenen en hun eigen ideeën in te brengen. Deze organische manier van werken leidt tot innovatie en succes, en versterkt de merkidentiteit van MIJ als een dynamische en vooruitstrevende zorginstelling.

Ismail gelooft dat branding niet alleen draait om marketing, maar ook om de cultuur en waarden van de organisatie. “Onze medewerkers zijn onze beste merkambassadeurs,” zegt hij. Door een omgeving te creëren waarin ze zich gewaardeerd en ondersteund voelen, straalt MIJ deze positieve waarden uit naar de buitenwereld.

Bij MIJ is de feedback van cliënten complex en vaak indirect. Ismail werkt vooral samen met verzekeraars en gemeentes, en niet direct met de feedback individuele cliënten. “Mijn organisatie weet vaak de beste oplossing,” zegt hij. Het draait om samen problemen oplossen en het vinden van de meest effectieve aanpak voor de brede gemeenschap.

Ismail’s benadering van klantfeedback herinnert aan een beroemde quote van Henry Ford: “Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze gezegd snellere paarden.” Ismail ziet het als zijn taak om verder te denken dan de directe wensen van cliënten en te focussen op innovatieve oplossingen die echt verschil maken. “We luisteren niet alleen naar wat cliënten zeggen, we kijken naar wat ze nodig hebben,” legt hij uit.

Ismail benadrukt het belang van creativiteit en innovatie in de branding van MIJ. Door de krachten van MOB, Internos en JIJ te bundelen, heeft MIJ een sterke positie gecreëerd waarin samenwerking centraal staat. “Onze nieuwe naam symboliseert onze toewijding aan de gemeenschap,” zegt Ismail. Hij ziet de naamsverandering als een kans om de organisatie nog sterker en inclusiever te maken.

Door kritiek en inspiratie te omarmen, creëert Ismail een organisatie die voortdurend groeit en zich aanpast. Zijn strategie van strategische branding en het effectieve gebruik van feedback toont aan dat duurzame groei voortkomt uit een combinatie van interne ontwikkeling en externe innovatie. Ismail’s aanpak laat zien dat met de juiste mindset en strategie, elke uitdaging kan worden omgezet in een kans voor succes. 

Ismail Meral’s wijst lachend naar links met zijn vingers
Ismail Meral’s wijst lachend naar links met zijn vingers

Altijd optimistisch

Ismail Meral blijft altijd positief, zelfs bij tegenslagen. Zijn optimistische houding is een van de pijlers van zijn succes. “Ik zie altijd mogelijkheden,” vertelt hij. Deze mentaliteit stelt hem in staat om uitdagingen om te zetten in kansen en te blijven groeien als ondernemer. Voor Ismail is ondernemen meer dan alleen een zakelijke activiteit; het is een basishouding die doordrenkt is van positiviteit en vastberadenheid.

“Laat je niet gek maken door de gevestigde orde. Het gaat om jouw waarheid,” legt hij uit. Hiermee bedoelt hij dat je als ondernemer je eigen pad moet volgen en je niet moet laten beïnvloeden door wat anderen als de norm beschouwen. Ismail gelooft dat echte innovatie en vooruitgang voortkomen uit het trouw blijven aan je eigen visie en waarden. Door niet te conformeren aan de verwachtingen van de gevestigde orde, creëert hij ruimte voor nieuwe ideeën en oplossingen die werkelijk verschil maken.

Zijn motto is eenvoudig maar krachtig: “Delen is vermenigvuldigen.” Voor Ismail betekent dit dat door kennis, middelen en successen te delen, je gezamenlijk meer bereikt dan alleen. Het delen van ervaringen en inzichten versterkt niet alleen zijn eigen organisatie, maar draagt ook bij aan de bredere gemeenschap. Hij ziet het delen van middelen en kennis als een manier om de kracht van samenwerking te benutten en collectieve groei te bevorderen.

Ismail vergelijkt het leven met fietsen: “Een fietslicht geeft twee meter vooruitzicht in het donker. Als je stilstaat, val je om.” Deze metafoor illustreert zijn overtuiging dat voortdurende beweging en vooruitgang essentieel zijn. Het fietslicht symboliseert de beperkte maar voldoende vooruitziende blik die je nodig hebt om veilig te blijven bewegen. Door altijd in beweging te blijven en kleine stappen vooruit te zetten, voorkom je stilstand en val. Voor Ismail is deze filosofie een leidraad in zowel zijn persoonlijke als professionele leven. Het herinnert hem eraan dat, ongeacht de uitdagingen, het belangrijk is om door te gaan en vooruit te blijven kijken.

De essentie van branding

De visie van Ismail Meral op branding in de zorgsector is zowel inspirerend als pragmatisch. Zijn benadering benadrukt dat branding niet alleen draait om marketing, maar om het bouwen van een sterke interne cultuur en het vasthouden aan kernwaarden. Ismail gelooft dat een positieve houding, samenwerking en voortdurende groei de pijlers zijn van een succesvolle organisatie.

De naamsverandering naar MIJ weerspiegelt zijn streven naar inclusiviteit en samenwerking. Het symboliseert de toewijding aan de gemeenschap en de wens om de meest kwetsbare groepen beter te bereiken. Ismail’s motto, “Delen is vermenigvuldigen,” onderstreept het belang van samenwerking en het delen van kennis als cruciale elementen van sterke branding.

Ismail’s aanpak om een leeromgeving binnen MIJ te creëren, waarin medewerkers de vrijheid hebben om te groeien en invloed uit te oefenen, toont zijn commitment aan interne ontwikkeling. Dit leidt tot innovatie en versterkt het merk van binnenuit. Zijn bereidheid om kritiek te omarmen en inspiratie te zoeken bij anderen, laat zien dat voortdurende reflectie en aanpassing essentieel zijn voor duurzame groei.

Een van de meest fundamentele aspecten van Ismail’s visie is het vermogen om verder te kijken dan de directe wensen van cliënten. Hij gelooft in het vinden van innovatieve oplossingen die werkelijk verschil maken, wat perfect aansluit bij Henry Ford’s idee dat klanten niet altijd weten wat ze willen totdat het hen wordt getoond.

In essentie laat Ismail’s visie op branding zien dat het gaat om het opbouwen van een organisatie die trouw blijft aan haar waarden, voortdurend groeit en innoveert, en altijd streeft naar het beste voor haar gemeenschap. Zijn leiderschap bij MIJ is een voorbeeld voor andere ondernemers die een sterk, duurzaam merk willen opbouwen.